Alles is relatie

Vaak reageren we nog op onze huidige omgeving en omstandigheden op de manier zoals we dat vroeger deden in relatie met onze ouders. Dit gaat meestal onbewust.

Reactie en relatie bestaat niet zonder elkaar. Waar reactie is, is een relatie; jij- de ander, jij- de omstandigheden, jij- je werk, jij- je collega’s, jij- je lichaam, jij- je denken, jij- je zelfbeeld, jij- het beeld wat je van de wereld hebt. Reactie is altijd op ‘iets’. Het staat altijd ‘in relatie tot’.

Dit heeft een voelend aspect.  Voelen is reactie. Ten opzichte van de ander, ten opzichte van een situatie, een gebeurtenis, je ideeën, je denkbeelden is er een voelbare reactie.

Als je deze reacties ‘aan het licht brengt’ en onderzoekt, komen er vaak conclusies naar voren die iets zeggen over hoe je je verhoudt tot de relatie; ‘ik heb het gevoel dat ik niet helemaal mezelf kan zijn, dat ik mezelf inhoud, ik merk dat er iets is waardoor ik me ongemakkelijk voel zonder dat daar een reden lijkt te zijn, ik moet hard werken om het gevoel te hebben dat ik nuttig ben’. et cetera.

Het is werkzaam om dit dynamisch (voelend) te benaderen; “waar voel ik dat in mezelf, en hoe voelt dat precies, wat vind ik daar eigenlijk van?” Door dit  te voelen en tegelijkertijd in contact te blijven met het relationele (de ander, de situatie) kun je jezelf gaan voelen en ervaren; hoe het voor jou is, of het klopt voor je, waar je misschien wel weigert aan mee te doen, wat je gewoonweg niet interesseert, waar je boos over bent en dat dat zo mag zijn, dat je wel of geen zin hebt, dat het wel of juist niet genoeg is. Wat dan ook, vanuit Jij. In die -relatie tot. Dat je dat écht kunt en mag voelen. Dat Jij bent, precies zoals je bent. Zonder dat je uit relatie hoeft te gaan. In relatie laat je jezelf zien.

Hoe dan ook, relatie is iets waar je je niet aan kunt onttrekken. Je bent relatie. Je kunt je er niet uit terugtrekken want dat is ook weer reactie. Reactie is relatie en relatie is reactie.