Felt sense

meditation-1023497_1920De term ‘felt sense’ komt uit een techniek die focussen heet, maar in rebalancing wordt deze term ook gebruikt. Ik vind het een mooi woord; felt sense.

De felt sense is een gevoelservaring die vaak aan de voorkant van het lichaam voelbaar is; vooral in je buik- , borst- en keelgebied; het gebied in je lichaam waarmee je ‘in relatie staat met’,  je ‘verhoudt tot’.

Als je aan je partner denkt zal er een andere felt sense voelbaar zijn dan wanneer je denkt aan je werk, of aan wat je allemaal moet van jezelf. Er is een felt sense van openen en een felt sense van sluiten. Continue is dit aanwezig en beweegt als een energiestroom in en rond je lichaam. Meestal heb je dit niet in de gaten en is het dus onbewust. Dit is overigens een oorzaak van veel vage en onbestemde (fysieke) klachten waar vaak niet echt een antwoord op lijkt te zijn.

Het kan veel inzicht en openheid geven om de felt sense bewuster te maken en te onderzoeken: Wat voel ik, waar voel ik het, kan ik het daar verwelkomen, welk woord hoort er bij, heeft het een vorm, een kleur, structuur, beweegt het, is het koud, warm, hoe reageert mijn ademhaling er op, kan ik er bij blijven, alsof ik het zacht en teder vasthoudt als iets wat ik liefheb. Er zijn veel manieren om dit te doen en iedereen heeft zijn/haar eigen ervaring en beeldspraak daar in.

Ik heb het zelf als een verademing ervaren om bij de felt sense te zijn en deze samen te onderzoeken. Door er heel dichtbij te zijn en er ín te kunnen voelen. Dat was een belangrijk inzicht. Juist dáár waar het voelbaar is, heelt het. De pijn heelt ín de pijn. Het ongemak heelt ín het ongemak. Verdriet heelt ín het verdriet. Onrust komt tot rust ín de onrust. Door er ín te kunnen voelen, en Zijn.

Ik vind het zo bijzonder om vanuit de felt sense samen te werken en de ander er in te begeleiden. Er word contact gemaakt met een veld van ontvouwende wijsheid die je zelf in je hebt en tot je beschikking hebt. Daar, in het voelen, ‘vallen de kwartjes’.