Zelfonderzoek gaat over je gevoelservaring; wat voel ik en ervaar ik in mezelf?

Je benoemt de sensaties die je voelt. Bijvoorbeeld; “ik voel een druk op mijn borst”, of “ik voel een trilling in mijn been”. Zo kun je je gevoelservaring verhelderen en bewuster gaan voelen.

Het helpt om beeldspraak te gebruiken, bijvoorbeeld; ‘het voelt als een steen, hard en koud’, ‘het voelt als een ondoordringbare grijze massa’. Beeldspraak helpt om je gevoel concreter te maken; de sfeer van het gevoel, de kleur van het gevoel, de smaak, de structuur ervan.

Daarbij kun je nog veel meer vragen stellen over het gevoel. Zit er in dit gevoel een emotie? Herken ik dit gevoel, deze emotie? Wat maakt dat ik dit gevoel heb? Zodoende onderzoek je alle kanten, alle facetten van het gevoel.

Dit onderzoeken en voelen gaat aandachtig en vertraagd. We praten er niet over, maar er vanuit het gevoel zelf. Alsof het gevoel praat.

Je neemt het gevoel waar. Je ziet dat je het gevoel niet bent maar je voelt het gevoel. Je bent als het ware een ‘voelende toeschouwer’. Dit geeft ruimte om je gevoel te onderzoeken. Daarnaast krijg je je gevoel meer in beeld. Het gevoel krijgt een plek in jezelf; “zo voelt het en ik voel het op deze plek in mijn  lichaam, dat kan ik waarnemen”.

Zelfonderzoek is een onderdeel van een Rebalancing sessie maar kan ook op zichzelf staan als een losse sessie. Neem hierover even contact op.