Felt sense

De felt sense is een gevoelservaring die vaak aan de voorkant van het lichaam voelbaar is;  in je buik- , borst- en keelgebied; het gebied in je lichaam waarmee je ‘in relatie staat met’,  je ‘verhoudt tot’.

Als je aan je partner denkt zal er een andere felt sense voelbaar zijn dan wanneer je denkt aan je werk, of aan wat je allemaal moet van jezelf. Er is een felt sense van openen en een felt sense van sluiten. Continue is dit aanwezig en beweegt als een energiestroom in en rond je lichaam. Meestal heb je dit niet in de gaten en is het dus onbewust. Dit is overigens een oorzaak van veel vage en onbestemde (fysieke) klachten waar vaak niet echt een antwoord op lijkt te zijn.

Het kan veel inzicht en openheid geven om de felt sense bewuster te maken en te onderzoeken: Wat voel ik, waar voel ik het, kan ik het daar verwelkomen, welk woord hoort er bij, heeft het een vorm, een kleur, structuur, beweegt het, is het koud, warm, hoe reageert mijn ademhaling er op, kan ik er bij blijven, alsof ik het zacht vasthoudt als iets wat me dierbaar is. Iedereen heeft hierbij zijn/haar eigen ervaring en beeldspraak.

Ik zie het als een verademing om bij de felt sense te zijn en deze te onderzoeken. Door er dichtbij te zijn en er ín te kunnen voelen. Heel precies daar te zijn. De pijn heelt ín de pijn. Het ongemak heelt ín het ongemak. Verdriet heelt ín het verdriet. Onrust komt tot rust ín de onrust. Door er ín te kunnen voelen, en Zijn.

Er word contact gemaakt met de wijsheid die in je zit en tot je beschikking hebt. Daar, in het voelen, ‘vallen de kwartjes’.