Lijfelijke beleving

Aan veel gebeurtenissen en situaties (waar je je in begeeft) kun je weinig tot niks doen. Waar je wel iets aan kunt doen, of mee doen eigenlijk, is hoe je je verhoudt tot datgene, wat het ook is.

Iedere ervaring geeft een lijfelijke beleving. Of het nou positief of negatief is. Het is voelbaar, ergens in je lichaam. Afschuw, boosheid, schaamte, verontwaardiging, angst, euforie, trots, welk gevoel dan ook. Het is een keuze om met je aandacht bij deze gevoelservaring te zijn. En als het ware te volgen hoe jouw lijf reageert op deze ervaring. Waar je in je lichaam iets vasthoudt, aanspant, in houdt, tegen houdt, je je ervan afweert of het juist naar je toe trekt, verzacht of verruimd. Zo verhoudt je lichaam en je gevoel zich ten opzichte van de situatie.

Hoe meer je je dit bewust wordt, en je dit bewust kunt waarnemen en aandachtig erbij zijn zonder dat ‘het ergens naartoe moet’, hoe meer ruimte er komt. In iedere ervaring en ieder gevoel over deze ervaring zit jouw levendigheid en eigenheid. Er zit een enorme rijkdom in voelen en toestaan dat ‘alles’ gevoel is. Dat alles gevoeld wordt.

In rebalancing is dat het uitganspunt; alles is een voelbare ervaring. Ook jij, nu, voelt.