Eigenheid en ruimte

 

 

 

 

 

 

Als ik me bewuster wordt van mezelf verandert mijn wereldbeeld ook. De naar de buitenwereld gerichte beleving van mezelf wordt een meer innerlijke en lijfelijke ervaring. Kortom, ik zie dat ik het zelf ben; wat ik ervan vind, hoe ik reageer, wat me wel of niet interesseert; het zegt alles over mij. Mijn beeld van de wereld dat ben ik zelf.

Hierdoor ga ik mezelf meer als ruimte ervaren. Deze ruimte is dynamisch, veranderend. Ervaringen en invloeden komen en gaan en ik resoneer hierop. Dit gebeurt allemaal, in mij. Ik ben deze dynamiek.

Het is bijzonder om bij de dynamiek van de innerlijke ervaring te blijven én de beïnvloeding van buitenaf te blijven voelen. Mijn (eigen) ruimte voelbaar houden, zónder iets te veranderen aan mijn buitenwereld. Alles gebeurt in mijn eigen ervaring.

Er komt meer acceptatie naar alle invloeden van buitenaf,  omdat deze telkens weer uitnodigen om in contact te blijven met mezelf. En ik wordt me ook bewuster van de invloed die ik heb naar de buitenwereld. Dit geeft wakkerheid en compassie.