binnen en buiten

Dat wat we onze ‘binnenwereld’ noemen is een gevoels-ervaring. Jouw binnenwereld kun je echter niet werkelijk aanwijzen of vastpakken. Toch maak je hiervan een werkelijk bestaand iets.

Als je nu voor je uit kijkt, ervaar je dan (je) binnen- of buitenwereld? Hoe precies kun je aangeven – dit is binnen -en dat is buiten? Is buitenwereld echt buiten je? En aan de andere kant, is binnenwereld echt binnenin je? Waar dan precies? Is dat in je hoofd? In je buik? In je benen? En is deze beleving continue op dezelfde plek?

Zowel mijn binnen- als mijn buitenwereld is een geheel eigen ervaring. Niemand beleeft deze zoals ik deze beleef. Zo ‘waar’ als ik mijn eigen gevoelsbeleving en gedachtes in mijn binnenwereld maak, zo waar maak ik ook mijn beleving en gedachtes van de buitenwereld.

Dus beide werelden; binnen- en buitenwereld creëer ik zelf. Kun je dat voorstellen, dat dat zo is?

Hoe meer je de splitsing binnen-buiten maakt, hoe meer je een gevoelservaring creëert dat je iets buiten je zou moet houden, of juist naar je toe zou moeten halen. Tegen bepaalde buitenwereld- invloeden wil je je beschermen en andere wil je juist vastgrijpen. Je ervaart afstand of het komt je te dichtbij. Hoe meer je dat (de oorzaak daarvan) als ‘buiten je’ ervaart, hoe groter die afstand wordt of hoe intenser het gevoel van dreiging.

Als ik tot me door laat dringen dat die splitsing eigenlijk niet bestaat, dan verschuift er iets. De beleving van binnen- buiten wordt veel minder concreet. Het vloeit als het ware in elkaar. Ook merk ik dat mijn beleving intenser wordt, maar ook intiemer. Binnen en buiten wordt meer één ervaring. Daarmee komt alles wat ik ervaar veel dichterbij mezelf.

Aandachtige aanraking, gecombineerd met zelfonderzoek gaat hierover. De uitnodiging in een sessie is om dit zo te benaderen en gezamenlijk te onderzoeken. Wat gebeurt er wanneer ik op deze manier aangeraakt wordt? Hoe verhoud ik me hiermee?

Rebalancing gaat dus eigenlijk over de dynamiek van hoe jouw (beleving van) ‘binnenwereld’ zich verhoudt met jouw (beleving van) ‘buitenwereld’. Dat is een gebied waar zoveel over jezelf valt te ontdekken!